Kandidatliste KV17

Kandidatpræsentationer

På denne side finder du en liste over- og præsentationer af Venstres kandidater til kommunalvalget i Gentofte Kommune.

Spidskandidat, Louise Feilberg

Bor i Charlottenlund med min mand og et-årige søn. Politik og lysten til at gøre en forskel har altid været en ledetråd for mig. Både som kommunalpolitiker og i mit erhvervsarbejde, som har ført mig fra bl.a. Europa-Parlamentet, til en stor dansk virksomhed og nu er jeg direktør for en brancheorganisation. Jeg synes, vi bor i Danmarks bedste kommune, vi har det hele – vand, skov, byliv. Vi har gode skoler og dagtilbud. Vi har lav kommunalskat. Her er trygt at være. Vi har kort sagt det hele. Det skal vi holde fast i og gøre endnu bedre.

Louise Feilberg


2. Morten Løkkegaard

Jeg er uddannet journalist var gennem 25 år i den danske medieverden, både som avis- og tv-reporter samt redaktør og tv-vært. Har siden 2005 drevet min egen kommunikations-virksomhed (Løkkegaard Kommunikation), som rådgiver, underviser og strategiudvikler for virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der er udfordret i det offentlige rum. Er desuden en efterspurgt mødeleder og foredragsholder. Jeg har ved siden af min virksomhed været politiske engageret og folkevalgt, fra 2009 til 2014 som medlem af Europa-Parlamentet, fra 2015 som medlem af Folketinget, og igen fra 2016 som medlem af Europa-Parlamentet, nu som Venstres frontfigur i Bruxelles. Jeg er gift med Connie, og sammen har vi fire voksne børn.

3. Malene Hartvigsen

Politisk aktiv i Venstres Ungdom og Venstre siden 2012, tidligere praktikant i folketinget samt medstifter af- og tidligere næstformand for studenterorganisationen Borgerlige Studerende, der arbejder målrettet for frihed under ansvar og ikke mindst uddannelsesinstitutioner med både plads til ambitioner, faglighed og forskellighed. Yderligere organisatorisk erfaring fra bestyrelsespost i lokal Venstreforening fra 2012-2014. Afsluttede CEPOS Akademi (kursus i frimarkedstænkning) i 2016, studerer til daglig Politisk Kommunikation og Ledelse på CBS samt arbejder som juniorkonsulent ved ledelseskonsulenthuset Valcon. Privat er jeg gift med Anders.


Malene Hartvigsen

Egil Rindorf

4. Egil Rindorf


5. Tine Horwitz

Medlem af Venstre formelt det sidste år - af hjertet altid Født, opvokset og boet i Gentofte Kommune stort set altid. Uddannet Cand.jur. Boet i USA og gået på Iowa State University. Mange år arbejdet med internationale sundhedsspørgsmål i Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Patientskadeankenævnet og Verdenssundhedsorganisationen. Siden CEO og lobbyist for 20 af de største virksomheder ift tiltrækning og fastholdelse af udenlandske globale talenter. Tilbage i FN som Legal expert og Senior Consultant indenfor fundraising og flygtninges sundhed 3 voksne børn og sammen med ungdomskæreste Alder ; 58 år

Tine Horwitz

Henrik Thormod   

6. Henrik Thormod

Jeg arbejder til dagligt som analysekemiker i medicinalindustrien. Jeg er uddannet Cand. Scient. i miljøkemi fra Københavns Universitet og har endvidere en HD fra CBS. I min fritid er jeg aktiv/medlem i Danske Studenters Roklub og Lyngby-Gentofte Gymnastikforening. Herudover holder jeg meget af at cykle i Dyrehaven og svømme på motionsbasis ved Charlottenlund Strandpark eller Kildeskovshallen. Som kandidat, ved det kommende kommunalvalg, er jeg drevet af en personlig vision og målsætning om, at Gentofte skal være fuldt tosproget: Dansk og Engelsk. Siden 2013 har jeg boet i Charlottenlund sammen med min kæreste og vores datter.7. Nils Juhl Andreasen

Branchedirektør i Dansk Industri, kandidat i statskundskab, 63 år. 33 års erfaring fra erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, 10 år som lobbyist i Bruxelles, boet 15 år i Gentofte commune. Gift med Birgitte siden 1990. To voksne børn.


Nils Juhl Andreasen

8. Jesper Holm

Uddannelse: Cand. Merc. (A) fra CBS, AMP fra INSEAD, diverse videreuddannelse i projektledelse. Erhvervsbaggrund: Forretningsfører, projektcenterleder i it virksomhed, direktør i e-bogsselskab, direktør/leder i forlagsbranchen i mange år, marketingansvar i dagligvarebranchen. Erfaring som bestyrelsesmedlem/formand i brancheorganisation, forvaltningsvirksomhed og forbund under DIF (Danmarks Idrætsforbund).9. Joan Jørgensen

Jeg bor i Dyssegård sammen med min mand og 2 sønner på 18 og 22 år. Til daglig arbejder jeg som jurist i Børne- og Socialministeriet, og har tidligere arbejdet i Udlændinge- og Integrationsministeriet, samt Beskæftigelsesministeriet.  Jeg er taknemmelig for at leve i et demokratisk samfund, og mener at de mange muligheder vi har som borgere i Danmark og Gentofte, også indebærer forpligtelser overfor fællesskabet. Siden 2013, har jeg været medlem af bestyrelsen i Venstre i Gentofte, og er beskikket medlem af Bevillingsnævnet. Gentofte kommune er et fantastisk sted at lade sine børn vokse op i, da borgerne i Gentofte er rummelige og har et udsyn mod resten af verden. Jeg brænder for bedre vilkår for unge og ældre i kommunen, ordentlig integration af flygtninge, samt mere fokus på iværksætterkultur.

         Joan Jørgensen
10. Jens Tarp

Jeg bor i Vangede og haft tilknytning til Gentofte siden 1958. Jeg har aktivt virket for at gøre dagligdagen for mine medborgere bedre gennem frivilligt organisationsarbejde i kommunes foreningsliv. Nu er jeg bestyrelsesmedlem i Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte – hvor jeg bl.a. er initiativtager for et projekt, som skal sætte nye borgere og foreningslivet i kontakt med hinanden - og Grundejerforeningen for Gentofte og Vangede – hvor jeg søger, at synliggøre behovet for en mere løsningsorienteret politik på parkeringsområdet i kommunen. Jeg var med til at stifte Natteravnene i Gentofte Kommune. Jeg har udarbejdet rapporter, der belyser samspillet mellem kommunen og dens idrætsforeninger særligt med fokus på omfanget af den store frivillige ulønnede indsats i idrætsforeningerne. Jeg har modtaget Gentofte Kommunes Idrætslederpris, DIFs Ærestegn og er senest blevet æresmedlem af Gentofte Rulleskøjteklub.


11. Erik Ross Pedersen

Erik Ross Pedersen


Kirsten Elvstrøm   

12. Kirsten Elvstrøm

Hele mit liv har jeg boet i Gentofte Kommune, og jeg er derfor gennem mit arbejdsliv og fritidsliv i kommunen blevet fortrolig med mange af kommunens ressourcer og muligheder.  Jeg har erfaring med bestyrelsesarbejde fra grundejerforening og andelsforening i Gentofte Kommune, og jeg arbejder i dag som kordegn i folkekirken. I den forbindelse har jeg også taget en regnskabsuddannelse. Jeg er uddannet fra Københavns Universitet og har tidligere undervist i musik og idræt i gymnasiet. Jeg er mor til to voksne børn, som også er opvokset i Gentofte Kommune. Jeg ønsker, at kommunens borgere får mest muligt for pengene, og at skatten holdes i ro. Vi har et velfungerende foreningsliv i kommunen, gode plejehjem og meget mere. Det skal vi bevare og gøre endnu bedre.


13. Kjeld Danneskiold-Samsøe14. Morten Munk Ebbesen

Jeg har arbejdet i den finansielle sektor i godt 30 år, og har beskæftiget mig projekt,  personale- og forandringsledelse inden for strategi, CRM, formuerådgivning og risikostyring. Sideløbende har jeg undervist inden for faglig og personlig udvikling. I Venstre-regi var jeg Gentoftes folketingskandidat ved seneste folketingsvalg , og kommunalpolitisk har jeg været med i bestyrelsen og kasserer for Venstre i Gentofte  fra 2009-2015. Landspolitisk er jeg med i Liberalt Netværk, - et liberalt debatforum under ledelse af Jakob Ellemann-Jensen.

Privat har jeg boet i Gentofte 40 år af mit liv, er gift med Karina, og har 2 børn på 16 og 18 år.


15. Pia Loft

Jeg er uddannet jurist, 49 år, har to børn på hhv Skovgårdsskolen og Ordrup Gymnasium, 3 bonusbørn godt på vej i uddannelsessystemet og med deres erhvervskarriere. Gift med Peter og har boet i Gentofte i mange år. Jeg har hele mit liv været interesseret i politik og har i de sidste fire år været politisk aktiv i Venstre som formand for Venstre i Gentofte. Jeg arbejder idag i Scandinavian Tobacco Group og har tidligere arbejdet mange år i A.P. Møller, Erhvervs- og Vækstministeriet, Skatteministeriet og rederiet Torm som jurist og med international politisk interessevaretagelse.

Pia Loft

16. Colette Brix

Respekt for de små handlende i Gentofte


17. Anders Munk Ebbesen

47 år, gift med Annette og stolt far til børn på 12 og 15. Født og opvokset i Gentofte og er nu – efter afstikkere til Odense og Fredensborg – igen bosiddende i kommunen. Liberal så længe jeg kan erindre og med en brændende interesse for politik. Uddannet cand. negot. fra Syddansk Universitet. 20 års erhvervserfaring fra offentlige organisationer og det private erhvervsliv. Arbejder i dag som fundraiser i Fonden for Socialt Ansvar, der står bag en række frivillige sociale indsatser, herunder Natteravnene i Danmark, der gør aften- og nattelivet trygt for vores børn.   

18. Allan Stoere

Jeg er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i København med speciale i international handel. Jeg har været ansat i det private erhvervsliv igennem hele min karriere hvor jeg har været beskæftiget med salg og marketing indenfor emballagebranchen med focus på afsætning til det nordeuropæiske marked. Jeg har aftjent værnepligt ved Den Kongelige Livgarde. Jeg har boet i Gentofte kommune i de seneste 30 år og jeg kunne ikke forestille mig at bo i nogen anden kommune. Jeg interesserer mig særligt for at vores ældre i kommunen får den trivsel og omsorg de har behov for. Vi kan takke vores ældre borgere for den velfærd vi har i dag. Jeg lever hver dag ud fra et kristent livssyn og jeg er glad for at være medlem af menighedsrådet i Ordrup kirke.


19. Hans-Georg Nielsen

Selvstændig, Cand. Jur, Albansk honorær konsul, af smedeslægt. Formand for Gentofte Kommunes Venstre 1994 - 2004. Forhandlede 2003 Gentofte- aftalen om loyalt borgerligt samarbejde med Den konservative vælgerforening. Mangeårig vejlaugsformand i Hellerup. Tilhænger af et liberalt og humanistisk (i teori og praksis) Venstre. Tidligere kontorchef i Håndværksrådet, kontorchef i Dansk Arbejdsgiverforening, direktør i glasbranchen samt for SAMA - Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger. Nu partner i konsulentfirmaet Stratega I/S samt ejer af et mindre lejlighedshotel i Albanien. Venstre i Gentofte har siden 1906 haft en ganske betydelig indflydelse på Gentoftes skole- og uddannelsespolitik. Det skal bestemt fortsættes. Det er vigtigt, at Venstre og Konservative samarbejder om løsningen af de mangeartede kommunale opgaver - byggende på maksimal borgerinddragelse. Jeg er tilhænger af en ren, grøn og teknologisk avanceret kommune og hader ressourcespild samt affald – herunder plastik - på gade, vej og strand. Gift med Ruth. 2 voksne døtre.