Kommunalbestyrelse

Venstre i Gentofte er på én gang vælgerforening for hele Gentofte Kommune og kommuneforening. Bestyrelsen for Venstre i Gentofte er samtidigt kandidatbestyrelse for opstillingskredsen ved valg til Folketinget, som dækker hele Gentofte kommune.


Venstres repræsentant i kommunalbestyrelsen er Morten Løkkegaard. Morten har følgende udvalgsposter:

  • Medlem af Økonomiudvalget

  • Medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

  • Medlem Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Morten Løkkegaard har derudover i valgperioden deltaget i arbejdet i en række opgaveudvalg.


Morten Løkkegaard arbejder sammen med resten af Venstres kandidater for et grønt, nært og åbent Gentofte. Venstre er den naturlige politiske kraft, der kan og vil forny for at bevare det bedste; fastholde fundamentet, men også udbygge og udvikle på den liberale samfundsmodel, som er kernen i successen. 

Gentoftes position som Danmarks mest attraktive kommune forudsætter forandring - ikke for forandringens skyld, men for borgernes. Det kræver en sikker hånd - og en velbeskrevet ideologisk platform. 

Her har Venstre svarene.

Vil du læse vores politiske program? Find det herunder.

venstres politisk program


Som medlem af Venstre i Gentofte får du direkte indflydelse på den politik, der skal føres i vores kommune. Du får mulighed for at være med til at vælge kandidaterne til kommunal- og regionsrådsvalg og Folketingsvalg.

BLIV MEDLEM AF VENSTRE I GENTOFTE